EKSPERTĪZE UN ZAUDĒJUMU NOVĒRTĒJUMS

TĀMES SASTĀDĪŠANA

Tāmes vai gaidāmo izdevumu iepriekšējais aprēķins ir ekspertīzes daļa.

Remontdarbu izmaksu aprēķināšana telpu atjaunošanai.

Aprēķinu sastāda, pamatojoties uz spēkā esošajām tirgus cenām visiem darba veidiem, materiāliem, lietām un iekārtām, kā arī ietver cenas par:

 • Liekā mitruma likvidācija un žāvēšana pēc appludināšanas un/vai kvēpu likvidācija pēc ugunsgrēka.
 • Zaudētās mantas demontāža un utilizācija, izvešana un tās aizstāšanas cena ar tai līdzvērtīgu.
 • Līdzvērtīgo jauno mantu vai aprīkojumu montāža. Turklāt, ja, piemēram, applūstot cietušas tapetes uz vienas sienas, aprēķinā iekļauj tapešu nomaiņu visā telpā, ieskaitot utilizāciju un sagatavošanas darbus visā telpā.
 • raschot stoimosti remontnih rabotTiek vērtēta arī jauno mēbeļu iegāde ar piegādi, elektronikas iegāde par spēkā esošajām cenām, sastādot aktu par nozaudētās vērtības aiz-stāšanu. Tiek ņemta vērā nolietojuma procentuālā vērtība. Nak-tsgaldiņam vai kafijas automātam, kas nopirkts pirms divdesmit gadi-em,nevar būt kompensācijas vērtība kā mūsu dienās. Tiek ņemta vērā nolietojuma procentuālā vērtība un faktiskais stāvoklis pirms negadīju-ma. Tāpēc ekspertam tāmē papildus jānovērtē zaudētās mantas un pārdošanā esošās vienādība.
 • Ja nepieciešams tāmē tiek uzrādīti nepieciešamie transporta, noliktavu apsardzes un citi pakalpojumi.
 • Aprēķinā iekļauj arī papildu darbus. Piemēram, pagaidu norobežojumi un pagaidu aiļu aizdare: durvīm un logiem, avārijas cēloņa novēršana un daudz kas cits. Šeit ietilpst arī pagaidu būves, kas nodrošina kvalitatīvu uzkopšanas un remonta darbu veikšanu.

Pēc tam, kad eksperts nodod savu atzinumu, viņa darbs uzskatāms par pabeigtu. Ir gadījumi,kad mūsu eksperti tiek aicināti uz tiesu liecību sniegšanai par izdotajiem atzinumiem. Šīs piedalīšanās tiesas lietvedības gaitā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir viņu pienākumi.

Cietušo standarta kļūda: sākt atjaunošanas darbus līdz pilnīgai zau-dētās mantas vērtības aprēķināšanai un to apstiprināšanai visām ieinteresētajām pusēm.

Ir gadījumi, kad puse, kurai jāapmaksā zaudējumi, nepiekrīt sniegtajam aprēķinam, un pieprasa papildu ekspertīzi, apzināti paildzinot procesu. Cietušais var daudz zaudēt, ja atjaunošana notiek pilnā gaitā, un jaunais vērtētājs, redzot stāvokli, nevar adekvāti novērtēt zaudējumu lielumu. Šajā gadījumā palīgs var būt videonovērošana, kas parāda mantas sākotnējo stāvokli. Video vietā par dokumentālu apstiprinājumu var tikt uzskatīti arī fotoattēli.

Mēs vienmēr brīdinām par to ,kā arī par daudz ko citu cietušo pusi, ja tā vēršas pie mums pēc konsultācijas.

Bez ekspertu vērtējuma un mantas tāmes sastādīšanas LV GROUP sastāda neatkarīgas prettiesiskas un atkārtotas ekspertīzes, kā arī citu ekspertu veiktās ekspertīzes recenzijas.

ikonka vnimanie 50x53Mēs veicam konsultācijas par izvērtēšanas pētījumiem visām ieinter-esētajām personām.

Eksperta tāmes standartplāns, izvērtējot zaudējumus pēc ugunsgrēka / appludināšanas

Zemāk uzskaitītie standartpunkti, kas jāuzskata par apkopojošiem. Katrs ugunsgrēka vai appludināšanas gadījums ir unikāls pats par sevi, tāpēc arī punkti atšķirsies no zemāk uzskaitītā saraksta. Katram negadījumam punktu sarakstu sastāda inspektors, pamatojoties uz zemāk norādīto, bet ņemot vērā katra notikuma individuālās īpatnības, pamatojoties uz ek-sperta pasākuma mērķi.

Ja ierosinātājs palīdz ekspertam sastādīt bojātās un zaudētās mantas sarakstu, tad iegūstam pilnīgāku atzinumu. Tādēļ vēlams, lai ierosinātājs iepriekš iepazītos ar zemāk norādītajiem punktiem un sagatavotos to at-klāšanai.

Tas ir nepieciešams tāmes sastādīšanai, lai precīzāk noteiktu zaudējumu lielumu un to demontāžas un/vai atjaunošanas cenu.

 • Nesošo konstrukciju un ēkas starpsienu bojājumu saraksts.
 • Bojāto konstruktīvo elementu saraksts (piekaramie griesti, sienu apdare u.c.).
 • Grīdas seguma bojājuma pakāpe.
 • Elektroinstalācijas un sadales iekārtu stāvoklis.
 • Santehnikas, apkures, ventilācijas un gāzes iekārtas stāvoklis.
 • Telpas žāvēšanas apjoms un pakāpe applūšanas gadījumā. Pelējuma un sēnītes likvidācija. Telpas attīrīšana no kvēpiem pēc ugunsgrēka.
 • standartnij plan ocenki userbaTurklāt tāmē netiek uzskaitīti un norādīti paredzētie uzlabojumi, piemēram, linoleja nomaiņu ar flīžu pārklājumu. Tāmē ietilpst cietušā se-guma demontāža un utilizācija, žāvēšana (ja nepieciešams), jauna linoleja vai cita seguma iegāde un uzklāšana. Bet tas nenozīmē, ka ne-var izmantot modernākus materiālus. Šajā gadījumā cietusī puse pie-maksā no saviem līdzekļiem.
 • Nolietotu konstrukciju, ierīču, iekārtu un mantu utilizācijas apjoms. Turklāt veicot utilizācijas aprēķinu tiek ņemti vērā utilizācijas noteikumi. Piemēram, dzīvsudraba lampas un būvgružus utilizē atsevišķi.
 • Dezinfekcijas veids un apjoms ir atkarīgs no piesārņojuma pakāpes. Izvēlas ne vislētāko, bet par vidējo tirgus cenu, ņemot vērā ekoloģisko drošību.
 • Mēbeļu utilizācijas cena un analoģiska pirkuma tirgus cena, piegāde un montāža analoģiskām.
 • Mēbeļu restaurācijas cena, ja restaurācija ir iespējama. Vienmēr dod priekšroku restaurācijai, nevis aizstāšanai ar jaunu. Protams, cietušais var atteikties no restaurācijas un utilizēt bojātās mēbeles, bet viņš saņem kompensāciju par atjaunošanu un var pievienot trūkstošo summu un iegādāties jaunas mēbeles.
 • Iekļautas sabojātās iekārtas, orgtehnikas un sadzīves iekārtu utilizācijas cenas.
 • Tiek ņemta zaudēto iekārtu, orgtehnikas un sadzīves iekārtu iegādes vidējā tirgus cena. Jāņem vērā arī ierīču un iekārtu ekspluatācijas laiks. Tāmē jāiekļauj , piemēram, pirms desmit gadiem iegādātā datora atlikusī cena , kas ierakstīta uzņēmuma grāmatvedības dokumentos.
 • Vidējā tirgus cena jaunu mantu iegādei zaudēto vietā. Piemēram, jauns konkrēta izmēra grīdas segums tiek vērtēts kā analoģisks veikalos.
 • Sabojāto lietu atjaunošanas cena. Tas attiecas arī uz preču at-jaunošanu.
 • Papildu darbi jāveic atjaunošanai. Tas var būt nožogojumu uzstādīšana, logu un durvju ailu aizdare, noliktavu un apsardzes pakalpojumi, un daudz kas cits.

ikonka vnimanie 50x53Sastādot tāmi, jābūt visu uzskaitītam, lai maksimāli un objektīvi ņemtu vērā cietušās puses zaudējumus.

Tāme ir īpaši svarīga, ja vainīgais atsakās apmaksāt zaudējumus, un lieta tiek nodota tiesai.

Tiesai ir tiesības izvērtēt, ņemt vērā vai neņemt vērā pušu iesniegtos pierādījumus. Tomēr ekspertīzes un tāmes ir jāsniedz tiesai.

Ja tāme sastādīta saskaņā ar visiem noteikumiem, tad pozitīva lēmuma pieņemšanu ietekmē arī uzņēmuma, kas veica ekspertīzi, autoritāte.

Tāpēc sazinieties ar LV GROUP, ja vēlaties iegūt pozitīvu rezultātu tiesā.

Mūsu eksperti vienmēr ir uz līnijas, un mēs esam gatavi konsultēt jebkuru, kurš mums piezvanīs. Zvaniet tūlīt, un, iespējams, ar šo zvanu jūs pasargāsiet sevi no ne-paredzētiem izdevumiem.

LV GROUP tālrunis šajos jautājumos +371 67 262 636. Mēs strādājam, lai palīdzētu samazināt Jūsu izdevumus un laiku.

составляем сметы

        

Tālrunis: +371 67 262636
WhatsApp: +371 29 606 838
Esam: Linkedin, Facebook
Dzirkaļu iela 44, Rīga, LV-1057
Mēs izmantojam sīkdatnes
LV Group, izmanto sīkdatnes (cookies) un trešās personas reklāmas un analītikas sistēmas. Ja Jūs turpināt izmantot šo vietni Jūs dodat piekrišanu sīkdatņu savākšanai un uzglabāšanai savā ierīcē.