EKSPERTĪZE UN ZAUDĒJUMU NOVĒRTĒJUMS

EKSPERTĪZE

Ja noticis ugunsgrēks vai applūdināšana telpu saimnieka vainas dēļ, un manta nav apdrošināta, bet zaudējumu kompensēšana no šā notikuma nav atkarīga no kāda, tad šajā gadījumā saimniekam vairumā gadījumu nav nepieciešama ekspertīze. Tomēr ir izņēmumi, tāpēc labāk piezvanīt LV GROUP pa tālruni +37167262636, un saņemsiet bezmaksas konsultāciju.

Ekspertīzi pēc ugunsgrēka un/vai applūdināšanas izdara tad, kadekspertiza delaetsja esli 128x100

  • Paredzams, ka pastāv negadījuma vaininieks, no kura paredzēts saņemt kompensāciju remontam.
  • Iespējams saņemt apdrošināšanas izmaksu.

Ekspertīzes mērķis ir uzrādīt vainīgajam vai apdrošināšanas kompānijai finanšu dokumentu, kuram ir juridisks spēks kompensācijas saņemšanai par zaudējumiem. Mūsu veiktās ekspertīzes dokumentus, ja ne-pieciešams, var iesniegt tiesā.

Ugunsgrēka / appludināšanas zaudējumu novērtēšanas ekspertīzes veicēja sākotnējā rīcība

Lai ekspertīzes veikšanas procedūra ugunsgrēka vai appludināšanas rezultātā tiktu veikta saskaņā ar visām noteiktajām normām, ne-pieciešamas dažas sākotnējās darbības no tās ierosinātāja puses.

Piemēram, appludināšanas vai ugunsgrēka gadījumā dzīvoklī vai birojā, iepriekš nepieciešams izsaukt pārstāvi no vadošā uzņēmuma akta sastādīšanai, kurā norāda visu bojāto un bojā gājušo mantu.

Ekspertīzes ierosinātājam jāizseko, lai ekspluatācijas organizācijas aktā tiktu atspoguļoti visi pašas telpas bojājumi, un viss, kas atradās telpā: mēbeles, sadzīves tehnika, paklāju segumi u.c.Jo precīzāk būs aprakstīts katrs bojājums,jo mazāk radīsies konfliktu. Par labu toni tiek uzskatīts, ja aktā norāda bojāto priekšmetu izmērus, markas un citu, līdz zaudētās mantas krāsai.

ikonka vnimanieProtams, zvanītājs uz LV GROUP pa tālruni +371 67 262 636 saņems detalizētu instrukciju par to, kur viņam pieteikties akta saņemšanai, un kas jāatspoguļo šajā dokumentā.

Pēc tam, kad sastādīts akts ,ierosinātājs parasti zvana mums, lai sas-kaņotu izvērtēšanas ekspertīzes veikšanas laiku. Ja ir konstatēts negadījuma vaininieks, tad vēlama viņa klātbūtne. Ja ekspertīzes ierosinātājs ir vainīgais, tad arī viņam jārūpējas par pretējās puses klātbūtni.

Tas ir nepieciešams, ja zaudējumu atlīdzināšana tiks risināta tiesā.

5 EKSPERTĪZES POSMI PĒC UGUNSGRĒKA VAI APPLUDINĀŠANAS, KO IEROSINĀTĀJAM JĀZIN

Bieži, kad tiek nolīgts nepilnīgi kvalificēts vai negodīgs eksperts, tiek izlaisti daudzi zaudējumi, kas samazina zaudējumu vērtību vairāk kā par 50%. Tādēļ ieinteresētajai pusei nebūs lieki izsekot, lai viss tiktu ņemts vērā.

ikonka etap 1Apskatīt visas no uguns un/vai ūdens cietušās telpas un nofotografēt vi-sas cietušās vietas. Vēl labāk izdarīt videouzņemšanu. Fotogrāfijas un videoklipi ir dokumentāli pierādījumi, kas aprakstīti ekspertīzē. Veicot at-kārtotu ekspertīzi, kad to pasūta konflikta pretējā puse, fotogrāfijas un videoklipi ir svarīgs arguments un apliecinājums iepriekš veiktai ek-spertīzei.

ikonka etap 2Lai precīzāk noteiktu ārkārtējās situācijas vaininieku, tiek veikti pētījumi par iemesliem, kāpēc radās šī situācija. Eksperts juridiski nenosaka konkrēto fizisko vai juridisko personu negadījumā, un viņa vainas pakāpi.

ikonka etap 3Defektu noteikšana un uzskaite, kas nodarīti mantai negadījumā, un tā seku rezultātā. Piemēram, ugunsgrēka dzēšanas laikā, ugunsdzēsēju aprīkojums nodarījis neatjaunojamus linoleja bojājumus uz grīdas. Šādā situācijā eksperts uzskata, ka viss linolejs telpā ir jānomaina.

ikonka etap 4Pēc tam, kad ir noskaidrots ko var atjaunot, un kas ir jāmaina,tiek veikts aprēķins, izejot no vidējām tirgus cenām pēc appludināšanas un/vai ugunsgrēka attiecībā uz dzīvokļiem,birojiem,sabiedriskām un rūpnieciskām telpām. Papildus materiālu vērtības aprēķinam un nepieciešamajiem darbiem ņem vērā arī papildu darbus. Piemēram, atkritumu izvešana, jaunu materiālu pie-gāde, papildu nožogojumi u.c.

ikonka etap 5Visas veiktās ekspertīzes atzinuma sastādīšana, ieskaitot katastrofas cēloņu un atjaunošanas un remonta tāmi.

Ekspertīze satur visu nepieciešamo informāciju, kas nekad nav par daudz, īpaši strīdus situācijās, kad pretējā puse pieprasa papildu ek-spertīzi vai recenzijas par veikto ekspertīzi. Ja puses vienojas draudzīgi, tad tomēr ekspertīze ir nepieciešama, jo pasaulē viss mainās, bet ek-spertīze ir dokuments, uz kura pamata var vērsties par parāda piedziņu.

Ja noliktava vai cita vieta, kur glabājas prece realizācijai, vai arī manta ir applūdusi, vai daļēji sadegusi, tad zināmu preces daļu var glābt.

ekspert ot bmstechnologies krŠajā situācijā eksperta uzdevums ir sadalīt preci divās grupās: uz at-jaunojamo un uz to preci,kas pakļauta utilizācijai.

Kompānijas LV GROUP eksperts preces dalīšanu veic kopā ar cietušo, un pēdējais vārds ir cietušajam,kurš izlemj,kas tiek utilizēts vai atjaunots.

Zaudējumu summa par preci ,kas netiek atjaunota ,aprēķina,izejot no vidējās tirgus cenas par šo preci plus tās utilizācijas cena, kā arī cena par jaunu, līdzvērtīgu preci vai aprīkojumu un tā uzstādīšanu. Preces,kas nav atjaunojama, utilizācijas cena ir atkarīga no preces. Piemēram, sabojātu bateriju vai dzīvsudraba spuldžu likvidācijas izmaksas ir dažādas.

ikonka vnimanie 50x53Zaudējumu summu par atjaunojamo preci nosaka atjaunošanas iz-maksa un transporta pakalpojumu un uzglabāšanas izmaksas.

Kompānija LV GROUP pēc cietušās puses vēlmes var ņemt atjaunoto preci realizācijai.

Lai realizētu preci, mums ir pietiekami daudz iespēju un jaudas. Par to vairāk lasiet sadaļā Preces realizācija, vai zvaniet mūsu konsultantam pa tālruni +37167262636, lai iegūtu plašāku informāciju.

Экспертиза от BMS Technologies

        

Tālrunis: +371 67 262636
WhatsApp: +371 29 606 838
Esam: Linkedin, Facebook
Dzirkaļu iela 44, Rīga, LV-1057
Mēs izmantojam sīkdatnes
LV Group, izmanto sīkdatnes (cookies) un trešās personas reklāmas un analītikas sistēmas. Ja Jūs turpināt izmantot šo vietni Jūs dodat piekrišanu sīkdatņu savākšanai un uzglabāšanai savā ierīcē.