EKSPERTĪZE UN ZAUDĒJUMU NOVĒRTĒJUMS

UGUNSGRĒKA UN/VAI APPLUDINĀŠANAS REZULTĀTĀ NODARĪTO ZAUDĒJUMU NOVĒRTĒJUMS

ocenka userba ot pozara ili zaliva ogonj voda vozduhUgunsgrēki, applūdumi un citas nelaimes, kurās cieš manta ir izplatīta parādība visā pasaulē. Pēc ārkārtas situācijas un radītajiem zaudējumi-em nepieciešams novērtēt izmaksu lielumu, kas nepieciešams, lai at-brīvotos no šīs katastrofas sekām. Šie dati ir nepieciešami ap-drošināšanas kompānijai un/vai iesniegšanai tiesā, ja ir zināms vainīgais. Trešā grupa gadījumu, kad nepieciešams novērtēt zaudēju-mus pēc ugunsgrēka vai applūšanas nomātajās telpās, lai noteiktu fi-nanšu norēķinus starp nomnieku un iznomātāju.

Kompānija LV GROUP nenodarbojas ar vainīgo ju-ridisko noteikšanu, mēs nodarbojamies tikai ar finanšu daļu: zaudējumu novērtēšanu.

Kompānija LV GROUP ir sertificēta un piedalās kā neatkarīgs eksperts gan no apdrošināšanas kompānijas, gan no nelaimes vaininieka, gan no cietušā puses. Tāpat mēs varam veikt at-kārtotu ekspertīzi un sniegt recenzijas par jau veiktajām.

garand tochnosti bmstechnologiesKaitējuma lieluma noteikšanas precizitātes līmeņa garants ir augsts mūsu ekspertu sagatavošanas līmenis, ilggadīgā pieredze, lik-umdošanas, prasību zināšana ,lai sniegtu informāciju apdrošināšanas organizācijām un tiesu institūcijām. Kā arī zināšanas par esošajām iz-maksām remonta un atjaunošanas darbiem, būvmateriāliem un citai mantai.

Mūsu eksperti jau ir ieguvuši zināmu autoritāti, tāpēc viņu vērtējumi prak-tiski nerada šaubas ne strīda pusēm, ne tiesai. Tāpēc zaudējumu novērtējumu bez aizķeršanos apstiprina puses bez recenzijām un papildus un pretekspertīzēm.

Kompānija LV GROUP novērtē dzīvojamām, sabiedriskām, biroju ēkām, ražošanas telpām un noliktavām nodarītos zaudējumus.

LAI VEIKTU EKSPERTĪZI, PAR ZAUDĒJUMU NOTEIKŠANU MŪSU KOMPĀNIJĀ VĒRŠAS VISBIEŽĀK

Apdrošināšanas kompānijas apgalvo, ka tām ir izdevīga sadarbība ar mums, jo nav vajadzīgs savs vērtētājs. Viņam nav jāmaksā alga, nav jānodrošina darba vieta. Arī slimības lapas un atvaļinājumi nav jāap-maksā. Svētkos un pēc darba laika, štata vērtētāja pat par divkāršu al-gu jāpārliecina, lai tas veic novērtējumu. Tikmēr, īpaši pie ap-pludināšanas , kad zaudējumi pieaug ik stundu,vērtējums jāizdara pēc iespējas ātrāk, lai likvidatori varētu pēc iespējas ātrāk uzsākt uzkopšanu.

Jo ilgāk nesākas uzkopšana, jo lielāki zaudējumi tiek nodarīti cie-tušajam, tātad arī apdrošināšanas sabiedrībai.

ocenka userba strahovie kompanii x300Vēl sliktāk, ja nelaime notiek vairākos objektos, un štata ekspertam - vērtētājam jāpaspēj uz visiem objektiem.

Vai pretējs gadījums, kad valstī vairākus mēnešus nenotiek neviens negadījums, bet štata ekspertam vienalga ir jāmaksā alga.

Un vēl viens milzīgs neatkarīga eksperta plus, īpaši tad, ja zaudējums ir milzīgs, bet apdrošināšana ir neliela. Pastāv uzskats, ka apdrošināšanas kompānijas eksperts apzināti samazina kompensācijas summas, lai mazāk būtu jāmaksā.

Pēc šāda viedokļa ir daudz stāstu un leģendu par apdrošinātāju ne-godīgumu. Tieši tādēļ, lai nebojātu savu reputāciju, godīgas un kārtīgas apdrošināšanas firmām ar mums ir partneru attiecības.

Mūsu pašu ieguvums ir tāds, ka, veicot darbu godīgi, mūsu ekspertīzes uzskatāmas par autoritatīvām, nav apšaubāmas no konflikta pusēm , un bez ierunām tiek pieņemtas tiesā bez papildu pārbaudēm. Jo papildu pārbaudes ir

  • neērtības, gaidot atjaunošanas darbus, un
  • mantas papildus sabojāšana, kas neietilpst zaudējumu tāmē, bet nozīmē arī liekus atjaunošanas un utilizācijas izdevumus, un
  • paredzamās peļņas zaudēšana no ražošanas dīkstāves, ja tas ir uz-ņēmums.

Arī cietušajam ir izdevīgāk strādāt ar mums, jo viņš saņem objektīvu zaudējumu novērtējumu, ar kuru noteiktos apstākļos viņš var griezties tiesā, lai no ugunsgrēka, applūšanas, vai avārijas vaininieka piedzītu naudas kompensāciju. Ar mūsu ekspertīzes rezultātiem cietusī puse bieži vēršas tiesā, ja apdrošināšanas firma vai negadījuma vaininieks apstrīd zaudējumu lielumu, apdrošināšanas atlīdzību, un uzvar tieslietā.

Piemēram, bija gadījums, kad vasarnīcas kaimiņš nejauši sadedzināja daļu no kaimiņa mājām. Pēc vērtējuma apdrošināšanas kompānija sa-maksāja pienākošos summu, bet šī summa bija tik maza, ka nesedza sadegušā materiāla summu. Ugunsgrēka vaininieks atteicās izmaksāt zināmu summu kompensācijas veidā. Cietušais vērsās pie mums, lai mēs novērtētu zaudēto un cietušo mantu.

Kad mēs veicām vērtējumu, mēs vērtējām pēc vidējās tirgus cenas:

  • Ugunsdzēsības brigādes izsaukums;
  • Sadegušās mājas daļas demontāža un atkritumu izvešana;delaem ocenku userba
  • Saglabātās mantas atjaunošana pēc ugunsgrēka;
  • Jaunu materiālu iegāde bojāto vietā, kas nav atjaunojami;
  • Šo materiālu piegāde;
  • Remonta un celtniecības darbi.

Ievērojiet, ka apdrošināšanas kompānijas vērtētājs ir novērtējis tikai zau-dētās mantas procentuālo vērtību, bet apdrošināšanas sabiedrība ir iz-maksājusi šo procentu no apdrošināšanas summas.

Mūsu vērtējumā ir ietverti visi zaudējumi. Cietusī puse nosūtīja mūsu vērtējumu tiesai, lai saņemtu naudu no vainīgā. Rezultātā cietušais saņēma daudz lielāku summu, nekā bija sākotnēji. Vēl ,cietušā nolaidības dēļ ,viņš nenofotografēja un neuzņēma cietušās mantas video, un sāka atjaunošanas darbus līdz ekspertīzes sastādīšanai. Tāpēc ne visi zaudējumi tika ņemti vērā.

Ja Jums notiek nelaime, tad pirms jebkādas darbības uzsākšanas zvaniet uz LV GROUP pa tālruni +37167262636, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju, kas pakāpeniski jāveic.Tā Jūs apdrošināsiet sevi no liekiem zaudējumiem.

Dežurējošie konsultanti LV GROUP strādā visu di-ennakti bez svētkiem un brīvdienām, un avārijas brigāde atrodas no jums viena zvana attālumā.

specialisti bms technologies LV Group

        

Tālrunis: +371 67 262636
WhatsApp: +371 29 606 838
Esam: Linkedin, Facebook
Dzirkaļu iela 44, Rīga, LV-1057
Mēs izmantojam sīkdatnes
LV Group, izmanto sīkdatnes (cookies) un trešās personas reklāmas un analītikas sistēmas. Ja Jūs turpināt izmantot šo vietni Jūs dodat piekrišanu sīkdatņu savākšanai un uzglabāšanai savā ierīcē.