Privātuma politika

Konfidencialitātes politika

1. Vispārīgie noteikumi

Uzņēmums SIA “LV GROUP”, reģistrētā adrese: LV-1057, Latvija, Granīta iela 3D, pievērš lielu uzmanību Jūsu privātās dzīves aizsardzībai.

Šī iemesla dēļ SIA “LV GROUP” apņemas ievērot likumdošanas un spēkā esošo normu prasības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679 «Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK» («Vispārīgā datu aizsardzības regula», GDRP).

Konfidencialitātes politikas noteikumi izstrādāti ar mērķi informēt Jūs par mūsu rīcībā nodotiem Jūsu personas datiem, to savākšanu, apstrādi un izmantošanu šī vietnes lietošanas laikā.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka šajā vietnē var būt saites uz citu mūsu pakalpojumu vietnēm, ko mēs kontrolējam. Uz tām šī Konfidencialitātes politika arī attiecas.

Lūdzam vērīgi izlasīt šo dokumentu, lai uzzinātu un saprastu, kādus pasākumus mēs veicām sakarā ar Jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību. Tajā sniegta informācija arī par metodēm, ar kādām Jūs varat īstenos savas tiesības Jūsu personas datu apstrādes aspektā.

2. Saņemtās informācijas veidi

2.1. Automātiski saņemtie dati, ko mēs automātiski apstrādājam bez mērķa identificēt konkrētu personu

2.1.1. Automātiskā protokolēšana

Tāpat kā lielākā daļa interneta vietņu, mūsu interneta serveri un drošības sistēmas automātiski īslaicīgi saglabā reģistrācijas failos dažus tehniskus datus. Šie dati nekad netiek izmantoti, lai identificētu jebkādu fizisku personu. Mēs neapkopojam šo informāciju ar citiem datiem un nenododam to, kā arī neveidojam lietotāju personālos profilus. Šie dati tiek apstrādāti tikai ar mērķi dāvāt iespēju izmantot vietni (nodrošināt savienojumu, vietnes korektu funkcionēšanu, tehnisko administrēšanu un drošību), lai nodrošinātu statistiku un turpmāk labāk adaptētu vietni saskaņā ar Jūsu vajadzībām.

Pie šādiem datiem ir pieskaitāmi:

- Jūsu datora/ierīces IP-adrese;

- pieprasījuma saturs (pieprasītās datnes nosaukums un adrese mūsu vietnē);

- pieprasījuma datums un laiks;

- starpība ar GMP laika zonu;

- savienojuma statuss;

- attiecīgais kvantitatīvo datu apjoms;

- izmantotās ierīces tehniskā specifikācija, tai skaitā pārlūkprogrammas valoda un versija, informācija par Jūsu datora/ierīces operētājsistēmu;

- nosūtīšanas vietnes URL, ja piekļuvei tiek izmantota saite;

- Device ID*, t.i. unikālais numurs, kas tiek ģenerēts mobilās lietotnes ielādēšanas laikā jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā. To veido informācijas kombinācija par uzstādīto lietotni un ierīces tipu, kurā tā uzstādīta.

*šo informāciju mēs savācam tikai tad, kad jūs izmantojat mobilo lietotni Android vai iOS sistēmai. Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem mēs neglabājam šos datus ilgāk par 12 mēnešiem, tomēr iespējams šī termiņa pagarinājums saskaņā ar Krievijas vai ES likumdošanas prasībām. Mēs nevarēsim nodrošināt vietnes korektu funkcionēšanu un datu aizsardzību, ja šo datu apstrāde tiek pārtraukta, tādēļ vienīgā iespēja nenodot mums šos datus - vietnes izmantošanas pārtraukšana.

2.1.2. Sīkdatņu izmantošana

Viena no tehnoloģijām, ko mēs izmantojām informācijas gūšanai un satura kvalitātes uzlabošanai, ir saistīta ar sīkdatņu izmantošanu. Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas satur uz ierīces (datora, planšetdatora, viedtālruņa u.t.t) ierakstītos datus, kad Jūs apmeklējat interneta vietnes. Šī dati nekad netiek izmantoti, lai identificētu kādu fizisku personu.

Šie dati tiek apstrādāti, lai optimizētu vietnes funkcionēšanu, uzlabotu satura kvalitāti, kā arī reklāmas nolūkos. Šos mērķus var sasniegt, analizējot statistikas datus, piemēram, lai novērtētu tendences vietnes lietotāju uzvedībā.

Pie šiem datiem ir pieskaitāmi:

- Jūsu datora/ierīces IP-adrese;

- pieprasījuma saturs (pieprasītā faila nosaukums un adrese mūsu vietnē);

- pieprasījuma datums un laiks;

- starpība ar GMP laika zonu;

- savienojuma statuss;

- attiecīgais kvantitatīvais datu apjoms;

- izmantotās ierīces tehniskā specifikācija, tai skaitā pārlūkprogrammas valoda un versija, informācija par Jūsu datora/ierīces operētājsistēmu;

- nosūtīšanas vietnes URL, ja piekļuvei tiek izmantota saite, kā arī meklēšanas noteikumi, ja piekļuvei tiek izmantota pārlūkprogramma;

- dati par uzstādījumiem, ko Jūs izmantojat mūsu vietnē; - dati par pirmo un pēdējo vietnes apmeklējumu, pēdējās sesijas ilgumu;

- Jūsu interneta piegādātāja nosaukums.

Dažas sīkdatnes tiek automātiski dzēstas no Jūsu ierīces pēc pārlūkprogrammas loga aizvēršanas, citas tiek automātiski dzēstas tikai pēc noteikta laika, kas var atšķirties atkarībā no sīkdatņu veida: no 30 minūtēm līdz 13 mēnešiem.

Jūs varat izmantot mūsu vietni, neizmantojot sīkdatnes. Lielākajā daļā pārlūkprogrammu šo datņu ierakstu funkcija ir iestatīta pēc noklusējuma. Tomēr Jūs varat aizliegt sīkdatņu izmantošanu vai pieprasīt paziņojumu par sīkdatņu saglabāšanas mēģinājumu Jūsu pārlūkprogrammā, precizējot attiecīgus pārlūkprogrammas uzstādījumus. Jūs arī varat jebkurā laika dzēst sīkdatnes, kas pirms tam ierakstītas Jūsu datorā/ierīcē, izmantojot attiecīgus pārlūkprogrammas uzstādījumus. Papildu informācija par sīkdatņu atļaušanu, aizliegšanu, pārskatīšanu un dzēšanu sniegta Jūsu pārlūkprogrammas uzstādījumos vai pārlūkprogrammas lietotāju atbalsta vietnē.

Jāņem vērā, kā dažos apstākļos sīkdatņu izmantošanas bloķēšana var novest pie mūsu vietnes funkcionalitātes ierobežošanas.

Mērķiem, kas norādīji sadaļā 2.1.2., savā vietnē mēs varam izmantot arī neatkarīgos servisus, kas var saglabāt un analizēt sīkdatnes un savākt citu tehnisko informāciju par Jūsu ierīci. No saviem partneriem mēs prasām vērīgu attieksmi pret lietotāju datiem un sadarbojamies tikai ar kompānijām ar atbilstošu reputāciju. Zemāk minēti neatkarīgie servisi, ko mēs varam izmantot savā vietnē. Lūdzu, iepazīsieties ar šo servisu funkciju aprakstiem, izmantojot zemāk norādītās saites. Jūs varat aizliegt informācijas savākšanu par jūsu ierīci un sīkdatņu izmantošanu šiem portāliem:

- Google Analytics (http://www.google.com/analytics/)

- Google Adsense (https://www.google.com/adsense/ )

- comScore (http://www.comscore.com/)

- Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/ )

- Taboola (https://www.taboola.com/)

- AdRiver (http://www.adriver.ru)

- Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)

- LiveInternet (http://www.liveinternet.ru/)

- Postquare (http://www.postquare.com/)

- AdFox (https://www.adfox.ru/)

- Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)

- Flurry* (http://flurry.com)

- Facebook Analytics (https://www.facebook.com/analytics)

- Facebook Advertising (https://www.facebook.com/business/)

*šo servisu iespējams izmantot tikai ar mobilās lietotnes palīdzību Android vai iOS sistēmai.

2.2. Dati, ko mēs apkopojam, citastarp arī noteiktas personas identifikācijai

2.2.1. Vietnes materiālu komentēšana, novērtēšana un cita veida izmantošana

Mēs izmantojam sociālo tīklu moduļus nevis ar mērķi saņemt informāciju par lietotāja darbībām, bet gan ar mērķi celt servisa kvalitāti, tai skaitā dot Jums iespēju tieši sazināties ar Jūsu draugiem un paziņām, sociālajos tīklos dalīties ar rakstiem un citiem materiāliem, kas Jūs interesē mūsu vietnē. Vienlaikus sociālie tīkli var vākt informāciju, lai sasniegtu savus mērķus, un mēs nevaram ietekmēt to informācijas vākšanas procesu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādām platformām ir sava Konfidencialitātes politika, un mēs neesam atbildīgi par veidu, kādā šie portāli izmanto saņemto informāciju, kad Jūs nospiežat attiecīgo saiti. Šī iemesla dēļ iesakām iepazīties ar Konfidencialitātes politikas noteikumiem visos Jūsu izmantotajos sociālajos tīklos.

2.2.2. Atgriezeniskās saites nodrošināšana

Esam paredzējuši atgriezenisko sakaru iespēju, lai dotu iespēju sazināties ar mums par vietnē publicētiem materiāliem vai citiem jautājumiem. Jūs varat sazināties ar mums, nosūtot ziņu uz vienu no e-pasta adresēm, kas norādītas vietnē. Šajā gadījumā mēs apstrādājam tikai Jūsu personas datus: Jūsu norādīto vārdu, e-pastu un citus datus, ja tas ir nepieciešams Jūsu mērķa sasniegšanai. Mēs uzskatam, ka nosūtot mums šādu ziņojumu, Jūs piekrītat Jūsu personas datu apstrādei Jūsu jautājuma atrisināšanas nolūkā.

Atbilstoši noteikumiem, mēs pārtrauksim šādu datu apstrādi, tiklīdz Jūsu jautājums ir atrisināts.

3. Datu nodošana trešajām personām

Vietnes lietošanas ietvaros apkopotie personas dati netiek nodoti trešajām personām bez Jūsu piekrišanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Konfidencialitātes politikā. Iepriekšminētais noteikums netiek piemērots, ja personas dati tiek sniegti valsts iestādēm vai tiesībsargājošām iestādēm civilās vai kriminālās tiesvedības ietvaros saskaņā ar likumu vai attiecīgu valsts lēmumu, kā arī privātpersonām, ja tiek aizskartas mūsu likumīgas intereses.

4. Kādas ir Jūsu tiesības, un kā tos izmantot?

Saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, ko apstrādā SIA “LV GROUP”, mainīt tos un aizliegt to apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt šo datu dzēšanu. Ja sniegta piekrišana personas datu apstrādei, Jūs jebkurā laikā varat to atsaukt. Lai izmantotu šīs tiesības, sazinieties ar mums pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai sūtiet vēstuli (SIA “LV GROUP”, Latvija, LV-1057, Rīga, Granīta iela 3D).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nepieciešama informācija par Jums, lai izpildītu jebkuru pieprasījumu, saistītu ar izmaņām Jūsu personas datu apstrādes procesos. Šī iemesla dēļ pieprasījumiem, kas saistīti ar Jūsu šāda rakstura tiesību realizāciju, jāpievieno identifikācijas dokumenta kopija ar īpašnieka parakstu, norādot adresi, uz kuru jānosūta atbilde. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu konfidenciālos personas datus, pārkāpjot Jūsu tiesības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajā kontroles iestādē, kas atbild par personas datu aizsardzību.

Datu drošība

Personas dati, ko mēs saņemam un glabājam, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Tie ir pasargāti no zaudēšanas, grozīšanas un nesankcionētās piekļuves. Šiem mērķiem mēs veicam attiecīgus tehniskus un administratīvus pasākumus. Mēs cenšamies pastāvīgi attīstīt esošo datu aizsardzības sistēmu.

Jūs esat atbildīgs/a par mūsu vietnē piedāvātā Jūsu konta paroles konfidencialitāti. Jums jānodrošina šīs paroles aizsardzība.

Konfidencialitātes politikas modificēšana

Mēs paturam tiesības jebkurā momentā mainīt mūsu Konfidencialitātes politiku. Piemēram, tas ir iespējams, veicot darbības, kas saistītas ar mūsu vietnes pilnveidošanu vai izmaiņām tiesību normās. Lūdzam Jūs regulāri sekot izmaiņām mūsu Konfidencialitātes politikā.

Kontakti

Par visiem ar šo Konfidencialitātes politiku saistītiem jautājumiem Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pēdējais atjauninājums: 2018.g. jūnijā.

LV Group logo footer SIA "LV GROUP"

        

BMS Baltic izmanto sīkdatnes (cookies) un trešās personas reklāmas un analītikas sistēmas. Ja Jūs turpināt izmantot šo vietni Jūs dodat piekrišanu sīkdatņu savākšanai un uzglabāšanai savā ierīcē.